Odpady? Problém? Řešení!

Je vpodstatě lhostejné, jakého charakteru jsou vaše problémy s funkcí odpadového potrubí. Vždycky to znamená velkou nepříjemnost a spoustu starostí. A je úplně jedno, jde-li o rodinný domek na vesnici, chalupu, nájemní byt v paneláku, vilu v prestižní čtvrti velkoměsta, nebo třeba vámi vlastněný bytový komplex, nebo fabriku, ať už starou, či nově postavenou. Prostě je to problém zásadnější než cokoliv jiného a je třeba ho řešit. Jak? Záleží na charakteru závady, či příčině problémů.

Lehčí závady

Záleží na tom, jestli odpady odtékají pomalu, nebo vůbec, nebo jestli odtékají normálně, ale někde se náhle vyskytuje fekální zápach, či dokonce průsaky. Podle toho lze usoudit na příčiny problému a postupovat při jejich řešení. Nejjednodušší je ucpání usazeninami, či cizorodým předmětem. Zpravidla stačí vyčištění. Horší jsou havárie potrubí, vznik netěsnosti, zborcení. Většinou lze použít i metodu bezvýkopové opravy, ale je-li situace vážnější, může někdy dojít až k situaci, že jsou svody a Kanalizační přípojka zralé ke kompletní renovaci.

Odpady? Problém? Řešení!
4.5 (90%)2