Nechte si přeložit své listiny

do českého nebo z českého jazyka se používá v mnoha oblastech. Pro své klienty jsme schopni zajistit tlumočnický servis do všech evropských zemí.
Poskytujeme konsekutivní i simultánní. Hlavní rozdíl je, že konsekutivní je způsob, kdy tlumočník čeká, až se řečník vyjádří nějakou myšlenkou a následně dá tlumočníkovi čas na překlad a pak pokračuje, až je rozhovor po kouskách ukončen. Simultánní je využíváno především na konferencích s mezinárodní účastí, kde řečníci přednáší svůj projev ve své mateřštině a tlumočník ho okamžitě překládá do jiného jazyka. Toto je vhodné také pro filmů na festivalech.

Přeložíme cokoliv

Naše firma vlastní potřebné certifikáty i pro tlumočení úředních výkonů. Nabízíme profesionální tlumočníky a klademe důraz na spokojenost zákazníka.